DOBROVOLNĚ

 
 

    Ambicí tohoto projektu je vytvořit dokumentární film o stopáži do 20 minut, který by českého diváka seznámil s Programem dobrovolných návratů. Základní idea filmu spočívá v tezi, že jakákoliv forma dobrovolného návratu cizince z České republiky do země původu je pro naší společnost výhodnější, a to nejen po stránce ekonomické, než jakékoliv jiné řešení, které může v daném případě nastat. Na kontrapunktu k nucenému návratu s eskortou budeme divákovi postupně ukazovat, jak je program Dobrovolných návratů myšlen, jak probíhá, kdo ho organizuje. Vysvětlující komentář jet rozšířen o výpovědi zástupců zúčastněných organizací, tedy Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké policie, Správy uprchlických zařízení, IOM. Jelikož je projekt určen k televiznímu vysílání, byla zvolena forma pořadu tak, aby splňovala určitou diváckou atraktivitu. Po zkušenostech s podobnými televizními formáty vyšla jako nejlepší cesta příběhů cizinců, kteří jsou v situaci, kdy by dobrovolný návrat využili, nebo jsou krůček od toho, aby se do takové situace dostali, anebo se naopak, bohužel, dostali už tak daleko, že dobrovolný návrat je jediným možným důstojným řešením.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím České televize seznámit diváka s významem Programu dobrovolných návratů. Tento program nabízí cizincům často nejlepší možnost řešení problémů týkajících se vypršení platnosti jejich pobytu na území ČR. Během sledování dokumentu budou diváci, včetně konkrétních cílových skupin, komplexně seznámeni s problematikou a starostmi, do kterých se mnozí cizinci po vypršení platnosti pobytu v ČR dostanou. K orientaci diváků v problematice dobrovolných návratů cizinců, v tom, co tyto návraty republiku stojí a naopak, co jí přinášejí, přispěje také TV debata odborníků na danou problematiku, která je plánována na období uvedení filmu na TV obrazovky v červnu 2015.  Jde skutečně o veřejnoprávní téma, které i vzhledem k mezinárodní situaci stále nabývá na významu.

 

Dobrovolně

Mgr. Jiří Benátčan  BENY TV , Čimelice 301, 398 04 Čimelice

Projekt vznikl na základě  projektové žádosti s  evidenčním číslem  ENF 2013 -13

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového Fondu


2014